Professorat 23-24

Àngela Bravo Cruces

Diplomada en Magisteri i Logopeda

Llicenciada en Psicologia

Directora

Marina Gil Abadal

Diplomada en Magisteri, Llicenciada en Geografia i Història i Mestra de català

Subdirectora

Tatiana Rioja Ruiz

Diplomada en Magisteri, especialitat en Llengua anglesa i First Certificate

Cap d’estudis

Esther Casas Macía

Diplomada en Magisteri i Llicenciada en Pedagogia

Especialista de música

Carlos Galván Navarro

Diplomat en Educació Infantil

Graduat en Educació Primària

Imma Balsells Pérez

Diplomada en Magisteri i Certificate in Advanced English

Llicenciada en Psicologia

Especialista d’anglès

Mònica Amarilla Castillo

Grau en Mestra d’Educació Infantil amb menció en Atenció a la Diversitat

Màster en Psicopedagogia

Mikel Vázquez Martín

Diplomat en Magisteri especialitat d’Educació Física i First Certificate

 

Especialista d’Educació Física

Montserrat Medina Martínez

Diplomada en Magisteri i Llicenciada en Pedagogia

Ariadna Teixidó Caballero

Graduada en Edudació Infantil amb menció en Motiricitat Infantil i First Certificate

Pilar Ruíz Ramírez

Diplomada en Magisteri

Esther Delgado Rioja

Diplomada en Magisteri

Víctor Lebrero Fernández

Graduat en Educació Primària amb menció en Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge, la Comunicació i l’Expressió

Rocío Vázquez Martín

Tècnica en Educació Infantil (Educadora TEI)