Professorat

Àngela Bravo Cruces

Diplomada en Magisteri i Logopeda

Llicenciada en Psicologia

Directora

Marina Gil Abadal

Diplomada en Magisteri, Llicenciada en Geografia i Història i Mestra de català

Subdirectora

Tatiana Rioja Ruiz

Diplomada en Magisteri, especialitat en Llengua anglesa i First Certificate

Cap d’estudis

Esther Casas Macia

Diplomada en Magisteri i Llicenciada en Pedagogia

Especialista de música

Carlos Galván Navarro

Diplomat en Ed. Infantil

Graduat en Ed. Primària

Imma Balsells Pérez

Diplomada en Magisteri i Certificate in Advanced English

Llicenciada en Psicologia

Especialista d’anglès

Mònica Amarilla Castillo

Grau en Mestra d’Educació Infantil. Menció en Atenció a la Diversitat

Màster en Psicopedagogia

Mikel Vázquez Martín

Diplomat en Magisteri especialitat d’Ed. Física i First Certificate

Montserrat Medina Martínez

Diplomada en Magisteri i Llicenciada en Pedagogia

Pilar Pérez García

Diplomada en Magisteri i Llicenciada en Pedagogia

Pilar Ruíz Ramírez

Diplomada en Magisteri

Esther Delgado Rioja

Diplomada en Magisteri

Josep Manuel López González

Diplomat en Magisteri

Víctor Lebrero Fernández

Graduat en Ed. Primària menció en Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge, la Comunicació i l’Expressió

Ariadna Teixidó Caballero

Graduada en Ed. Infantil menció en Motiricitat Infantil i First Certificate