Cicle inicial

El Cicle Inicial és la primera etapa de l’Educació Primària. Volem que sigui una etapa coherent amb allò que han treballat a Educació Infantil. És un període òptim per continuar treballant l’adquisició d’hàbits, la motivació, l’autonomia personal  i fomentar els valors.

A continuació, us oferim una petita mostra de la nostra metodologia, on l’infant és el centre del seu propi procés d’aprenentatge. Formem alumnes competents, respectem la individualitat de cadascú i afavorim la seva implicació.

Sortides

Durant tot el curs realitzem diverses sortides educatives per complementar els sabers treballats a l’escola. Aprenem molt i ens divertim!

Projectes

A Cicle Inicial treballem per projectes a les àrees de Medi Natural i Social.

  • Fem protagonista a l’alumnat en la construcció del propi coneixement.
  • Situacions d’aprenentatge (cada saber que aprenen està relacionat amb els seus propis interessos i amb la vida quotidiana).
  • Treball cooperatiu.
  • Aprendre a aprendre.
  • Processos de recerca, investigació…

Racons i tallers de llengua

Reforcem i ampliem a les llengües organitzant els alumnes en petits grups, realitzant activitats creatives i flexibles de forma simultània i de manera autònoma.

Sovint, el material és creat pel professorat.

Capses d’aprenentatge de matemàtiques

  • Propostes de treball guiat i globalitzat amb un repte a aconseguir.
  • Afavoreixen el desenvolupament de les competències transversals.
  • És una manera de treballar de forma cooperativa.
  • Permet l’autogestió del temps de l’aprenent o del grup d’aprenents fins a assolir un objectiu.
  • Material preparat pel professorat.

Sempre que sigui possible, comptem amb la col·laboració de l’alumnat dels Serveis Comunitaris de l’institut de la zona.

Fomentem la lectura

Volem crear lectors i lectores eficients que entenguin la lectura com a font de plaer i, també millorar la seva capacitat.

Educació emocional

És molt important que a l’aula també es desenvolupi el llenguatge emocional i com aquest influeix en altres aspectes com ara les relacions socials i el propi aprenentatge.

British Life

Apliquem diferents metodologies per afavorir, sobre tot, l’ús oral de l’anglès. Així també, l’infant s’apropa a la cultura anglesa de manera dinàmica i lúdica.

Experimentació

L’objectiu d’aquestes activitats és que l’alumnat manipuli, observi, explori… per poder assolir els nous aprenentatges de manera autònoma i desenvolupar el seu pensament creatiu.