Cicle mitjà

Aquest curs, com a excepcional, estem adaptats a la situació que marca l’emergència sanitària. (Igualment us ensenyem un exemple del nostre projecte educatiu… que anirem recuperant a mida que la situació canvïi).

Des del Cicle Mitjà proposem un recull d’activitats que afavoreixen el desenvolupament integral dels nostres alumnes.

Escollim metodologies on l’infant prengui consciència del seu procés d’aprenentatge.

Projectes, treballs en equip, sortides, tecnologies,… amb un objectiu:

 • Aprendre a aprendre: proposar, argumentar, decidir…
 • Treballar la informació: cercar-la, organitzar-la, interpretar-la, assimilar-la.
 • Transmetre la informació: comunicar-la, fer-la comprensible, compartir-la, elaborar-la…
 • Avaluar els aprenentatges: ser conscients del que sabem, i del que no, de com i quan aprenem.

Aquí us deixem algunes de  les característiques dels alumnes de l’etapa de Cicle Mitjà.

Sempre serveix d’orientació!

Desenvolupament de conductes responsables (al voltant dels 9 anys)

Responsabilitats amb un mateix: autocontrol i cura

 • És bastant autònom en tot el que suposa la seva cura personal però encara necessita que li recordin.
  Acostuma a retardar l’hora per anar a dormir.
  Té un “ordre” i no li agrada que  li toquin res, ni que entrin a la seva habitació a regirar-li.
  Vol anar sol a l’escola, No li agrada que li acompanyin.

Responsabilitats amb la relació entre iguals

 • S’entusiasma amb la competència i la competició.
 • Busca un amic/ga del mateix sexe i es pensa que serà per sempre.
 • Al joc es relaciona amb els del mateix sexe i  provoca als del sexe contrari.
 • Es fidel al amics/gues i es posen sobrenoms carinyosos.
 • Li agrada jocs amb regles i les assumeix com sagrades.

Responsabilitats en el context familiar

 • Comença a desconfiar de les autoritats dels pares/mares i poden aparèixer conflictes.
 • Es senten protectors dels seus germans petits.
 • Li encanta que dipositin confiança en ell/a i tracta de ser responsable.
 • Fa tasques domèstiques i col·labora.
 • Se sent molt a gust amb la família.
 • S’entusiasma quan el/la valoren.

Responsabilitats en el context escolar

 • És capaç de preparar els materials i procura arribar puntual.
 • Accepta la disciplina sense grans dificultats i acostuma a ajustar-se a les normes de classe.
 • Disfruta amb la classe i companys/es.
 • És capaç d’organitzar la seva acció si atén a les instruccions.
 • Acostuma a estar satisfet amb el que fa.

Responsabilitats en el context social

 • Aprèn a anteposar els interessos del grup als seus.
 • És capaç de guardar un bon comportament en les relacions amb els altres i comprèn els punt de vista dels altres.
 • Encara la seva moral és la dels pares/mares i/o professorat.
 • És estricte i rígid, no admet altres plantejaments, encara que intenta comprendre.
 • Busca la justícia i no tolera les injustícies.
 • Pot ser crític amb el comportament de les persones adultes.

Desenvolupament de conductes responsables (al voltant dels 10 anys)

Responsabilitats amb un mateix: autocontrol i cura

 • Planifica les seves activitats diàries i s’administra el temps sense necessitat de control.
 • Sap distribuir-se el temps i fa les activitats pertinents.
 • Pot fer encàrrecs, encara que la botiga estigui lluny.
 • No està conforme amb els horaris d’anar a dormir.
 • Tendeix a descuidar-se.

Rensponsabilitats amb la relació entre iguals

 • Escull els amics/gues en funció dels seus gustos i aficions i li agrada integrar-se al grup.
 • Funciona en colles del mateix sexe i es distancia de l’altre.
 • Són fidels als seus amics/gues.
 • Els hi agraden els esports i els jocs al carrer amb regles.
 • Saben organitzar reunions amb amics/gues.

Responsabilitats en el context familiar

 • Li agrada participar en les activitats familiars. Comença a qüestionar l’autoritat dels grans.
 • Cuida i protegeix als germans petits.
 • Necessita habitació pròpia. No li agraden les tasques domèstiques, ni que el manin.
Compleix amb els compromisos assolits. Protesta pels càstigs.
Tendeix a ocultar les seves malifetes a la família.

Responsabilitats en el context escolar

 • Pensa per si mateix i no es queda satisfet amb qualsevol resposta.
 • Li agrada anar a l’escola i gaudeix aprenent.
 • El professorat li pot encomanar tasques socialment útils.
 • Adelanta les seves tasques per tenir més temps lliure.
 • Encara no es molt responsable en els estudis  i precisa vigilància.
 • Treballa millor en grup.

Responsabilitats en el context social

 • Tendeix a tenir un codi moral sever i poc flexible.
 • Està interessat pel bé i el mal.
 • Dóna importància a l’aprenentatge de les normes cíviques i d’urbanitat.
 • Acostuma a ser solidari/a i cooperatiu/va.
 • Passeja pel barri amb els de la seva colla.
 • Critica amb objectivitat i accepta el punt de vista dels altres.
 • La justícia cobra importància per a ell/a.