Cicle Mitjà

L’alumnat de Cicle Mitjà comença una nova aventura on passen a període de nens i nenes més grans, més autònoms i on es comencen a responsabilitzar del seu propi aprenentatge.

Al cicle mitjà volem fomentar aquesta autonomia i responsabilitat, a través dels diferents projectes, on aniran descobrint, investigant i aprenent a través de la reflexió i l’experiència. A més a més, a cicle mitjà donem molta importància a l’ús de les Tecnologies de l’aprenentatge i el Coneixement (TAC), per arribar a ser competents i responsables digitalment.

Com aprenem a Cicle Mitjà:

APRENENTATGE COMPETENCIAL:

 

Ens agrada acompanyar als nostres alumnes perquè siguin compentencials, capaços d’aplicar els seus aprenentatges, de despertar l’esperit crític, de col.laborar amb empatia de la vida a l’escola i a l’entorn. Donem eines que siguin útils en la vida quotidiana assentant les bases del desenvolupament personal i de la construcció del saber.

EDUCACIÓ EN VALORS:

 

Ajudem al nostre alumnat a adquirir habilitats de bona convivència i benestar emocional, mitjançant tècniques d’intel·ligència emocional. Guiem l’alumnat en les capacitats afectives de tots els àmbits de la personalitat. Els nostres eixos de treball son: autonomia, cooperació, responsabilitat i solidaritat.

ÀREA D’ARTÍSTICA:

 

Les situacions d’aprenentatge contextualitzades a l’àrea d’Educació Artística engloba àmbits comunicatiu, analític, expressiu, creatiu i interpretatiu i emocional. A música, l’alumnat aprèn els diferents aspectes relacionats amb el llenguatge musical, la veu i els instruments, la imaginació i creativitat a través del propi cos. A més estan emocionats/des per arribar a tercer i aprendre a tocar la flauta. Des de plàstica descobrim materials i tècniques, dissenyant, creant i manipulant produccions plàstiques i visuals de grup  o individuals a partir de l’observació activa de les manifestacions artístiques treballades.

SCIENCE:

 

Al nostre treball per projectes treballem i descobrim aspectes de l’entorn natural fent ús de la llengua anglesa i potenciant tècniques de mentals maps.

HORT ESCOLAR:

 

L’hort compleix una funció pedagògica al nostre centre. L’alumnat de Cicle Mitjà és l’encarregat de plantar, tenir cura i fer seguiment de tot el procés evolutiu de la planta. Fem possible que tota l’escola gaudeixi i participi d’aquest projecte.

SITUACIÓ D’APRENENTATGE:

 

Al Moí Nou treballem el Coneixement de Medi natural i social per projectes des de fa uns anys. Hem actualitzat el nostre treball al plantejament de les situacions d’aprenentatge (SdA). Aquest treball consisteix en plantejar en un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, a la que cal donar resposta o sobre la que s’ha d’intervenir.  L’alumnat, a partir d’aquests reptes va construint l’aprenentatge a partir de diferents recursos, com experimentació, eines digitals, investigacions cooperatives, eines científiques, entre d’altres.