Història

Als anys 40 del segle passat el barri del Molí Nou estava constituït, principalment, per torres d’estiueig on venien a passar les vacances famílies benestants de Barcelona.

Una d’aquestes cases a la dècada dels 70 es va convertir en el que després ha estat el Col·legi Molí Nou.

On abans hi havia jardins es van fer classes, on estava el garatge es va fer el menjador, on hi havia la piscina, anys més tard es faria la sala de l’AMPA i, així en diferents moments al llarg dels anys s’ha anta fent, ampliant i modificant l’escola per adaptar-la a les necessitats de cada moment.

És aleshores quan es fan les reformes i modificacions més importants i se li dóna el caràcter propi i singular de qual hem gaudit des de llavors.