Pla d’obertura de centre

Pla d’obertura de centre: juny 2020

Pla d’obertura: document