Anglès

SOM UNA ESCOLA AICLE!

L’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera (AICLE), de l’anglès Content and Language Integrated Learning (CLIL), fa referència a qualsevol context educatiu en el qual s’utilitza una llengua estrangera com a mitjà d’ensenyament i aprenentatge de continguts d’altres àrees no relacionades amb la pròpia llengua.

És alhora, una metodologia molt efectiva i motivadora, que consisteix en impartir una matèria en llengua anglesa amb l’objectiu de desenvolupar les competències pròpies d’aquesta àrea i simultàniament l’assoliment de les competències lingüístiques. 

Formació del professorat

Una part important del professorat ja té les titulacions per poder dur a terme el projecte i continuen fent diverses formacions sobre aquesta metodologia:

  • Nivell B2 o superior (First Certificate o superior).
  • AICLE (Cursos de formació en la metodologia).

Assignatures

  • ANGLÈS: des de P3 fins a 6è.
  • PHYSICAL EDUCATION: des de P5 fins a 6è.

  • MUSIC: 5è i 6è.

 

  • BRITISHLIFE: de P3 a 2n.

    

 

 

 

  • SCIENCE: de 3r a 6è (tot i que a segon ja s’introdueix alguna unitat en anglès).

ENGLISH A 6è

SCIENCE QUART